Cearcall amhrain
Maggie September 19, 2012
Tha an Cearcall Amhrain a taghadh cuid de na h-amhrain aig Bard Mhealaboist airson an ionnsachadh air ar teanga. Sar Bhard a bh'ann a' Murchadh. Tha sinn a' coinneachadh gach seachdainn an drasta agus tha seinneadairean againn a gabhail amhrain Ghaidhlig a Canada, As a' Ghearmailt, Nirribhigh s eile.

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: