Ceol gach linn
Maggie October 10, 2012
Ann an teanta mhor faisg air Caisteal Ardbhreic, thug Bob Pegg agus Henry dhuinn cothrom gach inneal-ciuil a bha anns gach linn, fheuchainn. Thoisich sinn le clachan le tuill unnta, sligean chreachainn, gaisean feoir, digeridoo agus drumaichean a craicean chaorach, chruidh agus gobhair. Sheinn sinn le cheile fior seann amhran piobaireach An Tarbh Breac Dearg.
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: