Fiolmaichean ura
Maggie April 13, 2015
Tha oidhche le fiolmaichean agus ceol ann an Grinneabhat am Bradhagair oidhche Hathuirn an 18mh latha den Ghiblein. Bidh Cabraich ann le na fiolmaichean aig Aignish Riots agus Uig Media, m.e. Taigh a Mhuirt, Gealladh a Bhaird, As d'aonais, Am/Aite Iolaire, Fios Fithich, smsaa.   
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: