Na h-Ealain Gaidhlig 2020
Maggie November 02, 2019
Co tha deonach a bhith an luib an obair saor thoileach a togail a chanan ann an Leodhas?   
Bidh Cabraich a cur air adhairt cruinneachadh mu na h-Ealain Gaidhlig ann an Leodhas a dh' aithghearr. Ma tha uidh agaibh ann an canan ar n-athraichean, orain, seanchasan, cleachdaidhean,claraidhean agus bardachd na sgire. Feuch gun cuir sibh fios gu Magaidh 07554665549. S e cnag na cuise, co tha deonach a bhith an luib an obair saor thoileach a togail a chanan ann an Leodhas?  

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: