Uig agus Asainte +
Maggie September 28, 2012
Bidh an Taigh Tasgaidh a dunadh a maireach agus bidh sinn ann leis an dealbh cluich, seanchasan agus amhrain. Diluain theid a Souvenir of Great Yarmouth a chlaradh ga IslesFm. Diciadain bidh sinn air aoigheachd aig Cairdeas ann an Uig. Agus aig Feis Asainte Dihaoine sa tighinn.
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: