Screening New Local Films
Maggie April 28, 2015

Cabraich Community Arts are promoting new short films on local themes made by Isle of Lewis based writers, film makers and actors wishing to portray local stories and Gaelic identity in the Hebrides. There are ten Gaelic films of five minute duration which have been screened at Bragar and Arnol's Grinneabhat 18th April, Shawbost's Clann an La an De on 28th April and Back Cairdeas and Comann Eachdraidh Nis's Lunch Club in June. Films are by Uig Media and Aignish Riots. Audience feedback:  

" Chunnaic sinn taghadh mhìorbhailleach de filmichean goirid, uile dèante air an eilean le stiùirichean is cleasaichean a seo fhein.. A-measg an roinn seo bha gaireachdainn gu-leòr, clisg no dhà, is cuimhneachadh air tachartasan is dòighean-beatha tro eachdraidh an eilein. Chòrd na filmichean ris a h-uile neach a bha ann, cuide na h-òrain is meòrachadh annasach mu Eilean Leòdhais. Ceud mìle taing do Chabraich is nach till sibh a rithist?"

The films include Am/Aite, As d'aonais, Taigh Dhe, Iolaire, Taigh a Mhuirt, Fios Fithich, Gealladh a Bhard and Leabhar na Beatha. Some of the films can be seen here https://www.youtube.com/user/UigMedia

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: